Tilinpäätös

Tase

   KonserniEmoyhtiö
31.12.201531.12.201431.12.201531.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet402 752,42581 471,81396 783,43575 502,82
Liikearvo3 804 914,122 614 864,802 902 420,791 379 562,19
Muut pitkävaikutteiset menot4 418 258,814 574 152,564 374 673,444 501 987,94
Ennakkomaksut307 088,22257 041,2656 088,22257 041,26
8 933 013,578 027 530,437 729 965,886 714 094,21
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet1 652 049,861 652 049,86717 984,84717 984,84
Rakennukset ja rakennelmat4 369 634,094 644 409,104 154 158,624 437 813,63
Koneet ja kalusto7 995 223,508 860 382,537 694 557,948 591 351,92
Ennakkomaksut136 400,000,00136 400,000,00
14 153 307,4515 156 841,4912 703 101,4013 747 150,39
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä5 780 500,825 780 500,82
Osuus osakkuusyrityksessä5 045,645 045,645 045,645 045,64
Muut osakkeet ja osuudet166 272,90166 272,93166 272,90166 272,93
171 318,54171 318,575 951 819,365 951 819,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet4 461 651,682 841 539,734 461 651,682 841 539,73
Keskeneräiset tuotteet385 938,96382 679,93385 938,96382 679,93
Valmiit tuotteet /Tavarat49 634 510,9151 391 051,9733 155 359,8433 312 002,60
54 482 101,5554 615 271,6338 002 950,4836 536 222,26
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset39 095 002,1833 763 151,9916 045 926,6914 019 973,59
Saamiset saman konsernin yrityksiltä1 238 397,36428 613,21
Lainasaamiset0,0024,160,0024,16
Muut saamiset2 744 356,202 732 627,85345 758,2491 156,86
Siirtosaamiset1 164 300,751 863 151,89925 927,771 582 016,87
43 003 659,1338 358 955,8918 556 010,0616 121 784,69
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit14 589 868,4622 904 791,2514 589 868,4622 904 791,25
Rahat ja pankkisaamiset28 971 767,7812 271 161,269 479 896,003 875 620,19
164 305 036,48151 505 870,52107 013 611,64105 851 482,38
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 000 000,001 000 000,001 000 000,001 000 000,00
Vararahasto212 994,10212 051,06168 187,93168 187,93
Edellisten tilikausien voitto112 565 949,91103 634 736,1969 997 241,8972 807 976,05
Tilikauden voitto11 187 607,8513 965 408,761 453 832,803 095 065,84
124 966 551,86118 812 196,0172 619 262,6277 071 229,82
VÄHEMMISTÖOSUUS35 006,8933 757,82
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero5 920 362,424 926 774,93
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta42 686,6343 581,79
Laskennallinen verovelka3 488 135,562 885 030,79
Velat saman konsernin yrityksille2 413 579,542 202 025,88
3 530 822,192 928 612,582 413 579,542 202 025,88
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta2 986,283 257,76
Saadut ennakot1 841 427,20379 981,871 839 523,92379 981,87
Ostovelat21 740 197,3817 265 064,2016 738 159,1913 644 262,90
Velat saman konsernin yrityksille10 333,800,00
Muut velat4 188 504,814 187 750,092 540 924,862 647 642,45
Siirtovelat7 999 539,877 895 250,194 931 465,294 979 564,53
35 772 655,5429 731 304,1126 060 407,0621 651 451,75
164 305 036,48151 505 870,52107 013 611,64105 851 482,38