Yritysvastuu

Yhteiskuntavastuu – vastuullinen toiminta sidosryhmiä kohtaan – on kiinteä osa Bernerin arvoja, toimintatapoja, johtamista ja jokapäiväistä työtä. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta ja yhtenäistää sekä kehittää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja.

Yrityksen oman toiminnan ja tuotannon osalta Bernerin vastuu on välitöntä, hankinta- ja myyntiketjuun kuuluvien kumppanien toiminnan osalta välillistä. Toiminnallamme on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001-ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen varmistama ISO 13485 -standardien mukainen laatujärjestelmä.

Taloudellinen vastuu

Berner Oy:n toimintaperiaatteiden mukaisesti vahva vakavaraisuus mahdollistaa pitkäjänteisen sitoutumisen henkilöstön hyvinvointiin, toimintakulujen hoitamiseen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen verojen maksun ja muiden yleishyödyllisten panosten myötä. Tavoitteemme on tasaisen ja pitkäjänteisen hyödyn tuottaminen kaikille sidosryhmillemme rehellisen, vakaan ja kannattavan toiminnan kautta.

Taloudellisen arvon jakaminen Suomessa

Berner tuottaa omalla toiminnallaan taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmilleen. Tavarantoimittajat, henkilökunta, osakkeenomistajat ja yhteiskunta saavat kukin oman osuutensa Bernerin liiketoiminnan rahavirroista.

Taloudellisen arvon jakautuminen, emoyhtiö, 1000 euroa

 20152014
Tavarantoimittajat: Materiaalit ja palvelut126 567110 359
Muut yhteistyökumppanit: Liiketoiminnan muut kulut ja investoinnit38 45144 013
Henkilökunta: Maksetut palkat ja palkkiot17 79417 138
Osakkeenomistajat ja rahoittajat: Osingot ja rahoituskulut6 1845 619
Yhteiskunta: Verot, eläkkeet ja sosiaalikulut4 9395 237

Voitto-osuus ja tulospalkkaus

Berner on vuodesta 1946 jakanut työntekijöilleen noin 10 prosenttia yrityksen nettotuloksesta henkilökunnan voitto-osuutena. Bernerin ideologian mukaan omistajat ovat sijoittaneet yritykseen rahapääoman ja työntekijät työpääoman. Voitto-osuus on korkoa työpääomasta.
Vuonna 2015 henkilökuntaa oli Berner Oy:ssä 376, josta voitto-osuutta saa 283 henkilöä. Vuoden 2015 tuloksen perusteella maksettava voitto-osuus on 2,35 prosenttia kunkin voitto-osuuteen oikeutetun henkilön vuosipalkasta. Edellisenä vuonna voitto-osuus oli 5,48 prosenttia. Muu säännöllistä työaikaa tekevä henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen piiriin.

Ympäristövastuu

Parannamme toimintaamme ja osaamistamme jatkuvasti siten, että pystymme kehittämään ja valmistamaan laadukkaita ja ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. Raaka-ainevalinnoillamme varmistamme, että tuotteemme ja prosessimme ovat käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia. Seuraamme energiankulutusta ja säästämme energiaa kehittämällä tuotantomenetelmiä ja investoimalla energiatehokkaisiin laitteisiin.

Suomalaista tuotantoa ympäristöystävällisesti

Valinnoillamme voimme vaikuttaa työpaikkojen pysymiseen Suomessa sekä lyhentää tuotteiden kuljetusmatkoja ja pienentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Henkilöstömme koulutuksella varmistamme, että jokainen voi omalla toiminnallaan vähentää ympäristön kuormitusta.

Tuotekehityksessä käytössä olevan elinkaarianalyysin avulla kehitämme toimintaamme niin, että voimme valmistaa turvallisia ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita. Pakkausmateriaalien valitsemisessa pyrimme jätteen määrän vähentämiseen sekä helpottamaan pakkausten myöhempää materiaalikäyttöä. Huolehdimme pakkaustemme tuottajavastuusta sopimuksella Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa.

Kuljetuksissa pyrimme mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin suunnittelemalla kuormat huolellisesti yhteistyökumppaniemme kanssa. Kannustamme ja ohjeistamme myös asiakkaitamme ja kuluttajia käyttämään tuotteitamme ympäristöystävällisesti.

Kestäviä vaihtoehtoja kuluttajille

Useilla tuotteillamme on Joutsenmerkki, ja reilusti yli sadalla tuotteellamme on Avainlipputuote-merkintä. Vuoden aikana avainlipputuotteidemme määrä nousi 207:ään (179). Uusia Allergia- ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita kehitettiin vuoden 2015 aikana 11 kappaletta. Allergia- ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita on yhteensä 62 (51).

Avainlipputuotteita yhteensä 207
Joutsenmerkkituotteita yhteensä 21
Allergia- ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita yhteensä 62
Pyrimme käyttämään tavarantoimittajia, joiden toiminta on kansainvälisesti sertifioitua muun muassa ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Ympäristöohjelma toimitiloissamme

go_logo_vaaka_12313_4Etelärannan ja Herttoniemen toimipisteet ovat kuuluneet vuodesta 2010 WWF:n Green Office -toimitilojen ympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Vuoden aikana järjestimme toimitiloissamme kierrätysviikon sekä osallistuimme mm. Energiansäästöviikolle.

Sähkönkulutus 2011-2015*

MWh

  • Eteläranta
  • Herttoniemi

* Käytämme vanhalla vesivoimalla tuotettua vihreää sähköä.

Paperinkulutus 2011-2015

riisiä

  • Eteläranta
  • Herttoniemi

Lentokilometrit 2011-2015

1000 km

  • Eteläranta
  • Herttoniemi

Berner osallistui Kuluttajaliiton Hävikkiviikkoon viestimällä ruokahävikin vähentämisestä ja vastuullisesta kuluttamisesta sosiaalisessa mediassa ja mm. Rajamäen ja GreenCaren verkkosivuilla. Kannustimme myös henkilökuntaamme ruokahävikin vähentämiseen.
Berner osallistui kampanjaan myös lahjoittamalla tuotteita Vantaan Apuraide ry:lle, joka järjestää elintarvikeapua mm. asunnottomille ja pienituloisille lapsiperheille.

Sosiaalinen vastuu

Berner Oy:n voimavara on sitoutunut ja innostunut henkilöstö. Sosiaalisen vastuun kehittämisessä tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti niin oman henkilöstömme työhyvinvointia, hankintaketjussamme työskentelevien ihmisten työolosuhteita kuin tuotteidemme turvallisuutta.

Arvojemme ja eettisten periaatteidemme mukaisesti panostamme työyhteisön ja johtamisen laadun kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen valmennukseen. Kannustamme pitkiin työuriin.

Berner Oy:n ikäsidonnaiset johtamiskäytännöt

Ikäsidonnaisten johtajuuskäytäntöjen avulla pyritään löytämään ratkaisuja eri-ikäisten ihmisten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Siihen liittyvällä koulutuksella syvennämme esimiesten tietämystä ihmisen iän ja eri elämänvaiheiden merkityksestä työelämässä. Johtajuuskäytäntöjä tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: Berner-nuoret,Berner-keski-ikäiset ja Berner-seniorit.

Berner noudattaa toiminnassaan YK:n Global Compactin periaatteita. Haluamme myös varmistaa, että toimittajiemme ja läheisten yhteistyökumppaneidemme henkilöstön työolot vastaavat lainsäädäntöön ja työelämän kansainvälisiin perussopimuksiin perustuvia eettisiä periaatteitamme. Tämän kestävän kehityksen tavoitteen eteen teemme jatkuvasti paljon töitä.

Ikäjakauma


Vuotta% 
16 - 241,11
25 - 3932,03
40 - 4929,81
50 - 5927,86
60 +9,19

Sukupuolijakauma


 % 
Naiset55
Miehet45

Palvelusvuodet


Vuotta% 
< 1 V.7,52
1-5 V.35,10
6-10 V.16,71
11-15 V.12,26
16+ V.28,41

Berner työnantajana 2015

Tavoitteenamme on olla kiinnostava työnantaja ja haluttu työpaikka

Keskimääräinen henkilöstömäärä 2015376
Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita96%
Uudet työsuhteet
Toistaseksi voimassa olevia uusia työsuhteita21
Määräaikaisia uusia työsuhteita15
Uusia työsuhteita yhteensä36
Henkilöstön lähtövaihtuvuus6%
Vanhuuseläkkeelle siirtyminen64 v

Sponsorointi ja yhteistyökumppanuudet

Berner Oy haluaa tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa.

Vuonna 2015 tuimme jälleen Suomen Sotaveteraaniliittoa ja Mannerheimristin ritareita. Tuimme rintasyövän vastaista työtä osallistumalla Syöpäsäätion Roosa nauha -kampanjaan sekä Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä -keräykseen. Nuorten ehkäisevää päihdetyötä tuimme Raide Ry:n kautta.

Berner Oy:n lastentarvikemerkki Ainu ja Lastenklinikoiden Kummit ry aloittivat yhteistyön vuoden 2015 alussa. Osana yhteistyötä Ainu lahjoitti jokaisesta vuoden 2015 aikana myydystä Ainu Ensipupusta 50 senttiä Kummeille pienten lapsipotilaiden hyväksi. Kampanjan tuotto ohjattiin Suomen yliopistollisten sairaalojen lastenklinikoiden laitehankintoihin.

Olemme tukeneet laajasti myös urheilua yhteistyökumppanuuksilla Suomen Tennisliiton, Suomen Jääpalloliiton sekä Suomen Voimisteluliiton kanssa. Tukikohteitamme ovat olleet myös Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n tapahtumat sekä Suomen Ladun tapahtumat.

Vuoden 2015 aikana teimme tuotelahjoituksia myös SPR:n ulkomaan avun toimintaan sekä vastaanottokeskuksien tarpeisiin. Olemme tukeneet myös mm. nuorten työllisyyteen ja ympäristönsuojeluun liittyviä hankkeita.