Tilinpäätös

Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2015 yhteensä 4,9 prosenttia 289,3 miljoonaan euroon (275,9 miljoonaa euroa vuonna 2014). Konsernin liikevoitto laski 14,3 miljoonaan euroon (17,2 miljoonaa euroa vuonna 2014). Suhteellisesti liikevoitto oli vuonna 2015 yhteensä 4,9 prosenttia liikevaihdosta (6,2 prosenttia vuonna 2014).

Konsernin liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Viljelijän Berner -liiketoiminnan ja agentuurikaupan laajentumisesta, jota myös vauhditti tilikauden aikana tehdyt liiketoimintakaupat. Syksyllä sovimme liiketoimintakaupasta vuonna 1981 perustetun perheyrityksen HL-Vihannes Oy:n kanssa. Bernerille siirtyi kaupassa HL-Vihannes Oy:n siemen-, viljelytarvike- ja pakkaustarvikeliiketoiminnot.  Vuoden toinen liiketoimintakauppa toteutettiin Neuvox Oy:n kanssa. Neuvox on vuonna 1988 perustettu suomalainen yritys, joka on erikoistunut Venäjän vientiin ja tuontiin kemikaalikaupassa.

Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2015 hankalana ja tämä vaikutti myös konsernin liikevoiton kehitykseen heikentävästi.

Berner pyrkii suomalaisena perheyhtiönä vakaaseen ja pitkäjänteiseen toimintaan sekä tasaiseen kasvuun. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius jatkuivat erinomaisella tasolla myös vuonna 2015. Omavaraisuusaste oli 76,9 prosenttia (78,6 prosenttia vuonna 2014) ja current ratio 3,9 (4,3 vuonna 2014). Sijoitetulle pääomalle kertyi tuottoa 12,1 prosenttia (15,6 prosenttia vuonna 2014).

Vuonna 2015 konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 524 henkilöä (517 vuonna 2014), josta Ruotsissa työskenteli 49 henkilöä (44 vuonna 2014) ja Baltian maissa yhteensä 99 henkilöä (106 vuonna 2014).