Liiketoiminta-alueet

Viljelijän Berner

Olemme kehittäneet suomalaista kasvinsuojelua maatiloilla jo vuodesta 1933. Viime vuosina alalla on tapahtunut paljon muutoksia tuotannon keskittyessä entistä enemmän suurille tiloille. Asiakaskentässä ja tuotannossa tapahtuneet muutokset ovat edellyttäneet myös Berneriltä uudistumiskykyä.

Vuoden 2015 aikana uusi, suoraan viljelijöille maataloustarvikkeita myyvä Viljelijän Berner –liiketoiminta käynnistyi toden teolla. Maatalouskaupan edelläkävijöihin kuuluva Berner avasi suomalaisille viljelijöille uuden verkkokaupan tuotantopanosten, kuten kasvinsuojeluaineiden, siementen ja lannoitteiden myyntiin. Verkkokauppa on luonteva lisäys Viljelijän Bernerin sähköisten palveluiden joukkoon. Yksi suosituimmista palveluista on viljelyn- ja erityisesti kasvinsuojelun suunnitteluun luotu ParasSato –palvelu, jota kehitetään jatkuvasti.

Tuotevalikoimaa laajennettiin kattamaan Bernerille perinteisen kasvinsuojelun lisäksi kaikki kasvintuotannon keskeiset tuotantopanokset. Valikoimaan saatiin mm. Addconin säilöntäaineet, Yaran peltolannoitteet sekä kattava siemenvalikoima.

Syksyllä 2015 Berner Oy osti HL-Vihannes Oy:n siemen-, viljelytarvike- ja pakkaustarvikeliiketoiminnot. Kaupan yhteydessä Bernerille siirtyvät liiketoimintaan liittyvät edustukset, henkilökunta sekä HL-Vihannes -liikemerkki. HL-Vihannes Oy:n suurimpia päämiehiä ovat mm. Syngenta, Rijk Zwaan, Clause  ja Stora Enso Packaging. Vihannesten siemenet sekä pakkaus- ja viljelytarvikkeet ja pakkauskoneet muodostavat yhdessä Bernerin jo olemassa olevan tuotevalikoiman kanssa entistä paremman erikoiskasvituotantoa tukevan kokonaisuuden.

Suomalaiset viljelijät ottivat uuden, tehokkaan asiantuntijaorganisaation ja sähköisten palveluiden yhdistelmämme positiivisesti vastaan. Saavutimme ensimmäiselle toimintavuodelle asetetut tavoitteet, mikä antaa hyvän pohjan kehittää toimintaa tulevina vuosina.